Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Krawczyk Zenon, Polityka Walentyniana I wobec Alamanów w świetle przekazu Ammiana Marcellinusa, Antiquitas, 29, 2007, s.251-268.

Krawczyk Zenon, Struktura armii rzymskiej w latach 350-378 n.e., [w:] Graecorum et Romanorum memoria II, red. Lesław Morawiecki, Res Historica, 14, 2002, s.207-220.