Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kolańczyk Kazimierz, [rec.] Litewski W., Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych, Zeszyty Naukowe UJ 159, Prace Prawnicze, z. 32, Kraków 1967, ss.134, Czasopismo Prawno - Historyczne, 20, 1968, 1, s.228-235.

Kolańczyk Kazimierz, [rec.] Sondel J., Precarium w prawie rzymskim, Zeszyty Naukowe UJ 254, Prace Prawnicze z.50, Kraków 1971, ss.171, Czasopimo Prawno - Historyczne, 24, 1972, 2, s.225-227.