Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Baron Arkadiusz, "Cultura animi" w myśli greckiej (platonizm, arystotelizm, epikureizm, stoicyzm, medio- i neoplatonizm), Prace Komisji Filologii Klasycznej, 46, 2015, s.95-129.

Baron Arkadiusz, Synody czasów upadku i przemiany Imperium Rzymskiego na Zachodzie, Polonia Sacra, 29(73), 15(2011), s.5-36, bc.upjp2.edu.pl.