Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Świtała Ireneusz, W obliczu kultury antycznej - Fryderyk Nietzsche i "Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm", Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne, 1, 2010, s.53-59, parerga.vizja.pl.