Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Krawczuk Aleksander, Cycerona trzecia mowa de lege agraria i projekt ustawy L. Flawiusza z r. 60, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.123-132.

Krawczuk Aleksander, Druga twarz Heroda, Polityka, 51-52(2736), 2009, s.96-99.

Krawczuk Aleksander, Herodot i Alkmeonidzi, Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.406-415.

Krawczuk Aleksander, Pieniądz Chin starożytnych, Wiadomości Numizmatyczne, 2, 1958, 2, s.22-30.

Krawczuk Aleksander, Trzy eseje: (1) Postaci "Quo vadis?" - u Sienkiewicza i w rzeczywistości. Niemoralny moralista Seneka. (2) Petroniusz - Oskar Wilde czasów Nerona, Rzymskie cnoty i niecnoty. (3) Chrześcijanie byli inni niż w "Quo vadis?". Dziwna sekta z katakumb, [w:] Sienkiewicz - pamięć i współczesność, red. L. Ludorowski, H. Ludorowska, Z. Mokranowska, Lublin 2003 (seria: Studia Sienkiewiczowskie, t.3), ss.41-60.

Krawczuk Aleksander, Z zagadnień krytyki źródeł do dziejów metalurgii antycznej: mosiądz i cynk w starożytności, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 5, 1957, 2, s.283-287.