Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Piętka Dariusz, O zasadach niesprzeczności i tożsamości w filozofii Parmenidesa, Filozofia Nauki, 3(35), 9(2001), s.49-63.

Piętka Dariusz, Parmenides i Gorgiasz w nowym odczytaniu, Filo-Sofija, 25, 16(2014), 2-I, s.377-396, www.filo-sofija.pl.

Piętka Dariusz, Platon twórcą klasycznej koncepcji prawdy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 54, 2009, s.211-240.

Piętka Dariusz, The elenctic proof of Aristotle's principle of non-contradiction, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 57, 2012, s.33-45.