Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mróz Tomasz, Benedykt Woyczyński – stracona szansa polskiej historiografi i filozofii starożytnej, Studia z Filozofii Polskiej, 3, 2008, s.173-184, www.itbielsko.edu.pl/res.

Mróz Tomasz, Felicjan Antoni Kozłowski (1805-1870) - pierwszy tłumacz dialogów Platona na język polski, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 56, 2011, s.33-52.

Mróz Tomasz, Interpretacja "Państwa" Platona w kontekście światopoglądu i warunków politycznych w Polsce od przełomu XIX i XX do połowy wieku XX, [w:] Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Wyd. KUL, Lublin 2011, ss.189-198.

Mróz Tomasz, Miedzy Bronikowkim a Witwickim. Poczet zapomnianych polskich tłumaczy Platona, Studia z Filozofii Polskiej, 7, 2012, s.203-226, www.itbielsko.edu.pl/res.

Mróz Tomasz, Platon jako miara filozoficznej doskonałości w pracach historycznofilozoficznych Adama I. Zabellewicza (część II), Studia z Filozofii Polskiej, 5, 2010, s.245-256, www.itbielsko.edu.pl/res.

Mróz Tomasz, Platon w Atenach Wołyńskich. Z działalności Michała Jurkowskiego w Krzemieńcu, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 9(44), 2011, s.151-161.

Mróz Tomasz, [rec.] Od "Biesiady" do "Uczty". Na marginesie najnowszego tłumaczenia i wydania "Uczty" Platona w przekładzie Andrzeja Serafina, wybór tekstów i redakcja naukowa Piotr Nowak; z komentarzami Benjamina, Chvatika, Gadamera, Halperina, Leara, Nehamasa, Nowaka i Serafina, seria: "Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach", Wyd. Sic!, W-wa 2012; ss.336, Ruch Filozoficzny, 70, 4, 2013, s.833-843.

Mróz Tomasz, Some remarks on the nineteenth century studies the 'Euthyphro' in Poland, Peitho. Examina Antiqua, 192), 2011, s.191-202, peitho.amu.edu.pl.

Mróz Tomasz, Wincenty Lutosławski: polskie badania nad Platonem, Nakł. Autora, Zielona Góra 2003, ss.183.

Mróz Tomasz, Wokół Platona w "Rozmowach zmarłych" Ignacego Krasickiego, Studia z Filozofii Polskiej, 5, 2010, s.257-277, www.itbielsko.edu.pl/res.