Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Poprawka Marika, Kategoria "mimesis": naśladownictwo w kulturze, [w:] Teoria kultury - topografia obecności, red. A. Pastuszek, S. Konstańczak, Oficyna Wyd. Uniw. Zielonogórkiego, Zielona Góra 2013, ss.119-125.