Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Crişan Dan Sebastian, Zarys pojęcia kulistości ziemi w świecie grecko-rzymskim, [w:] Świat Ptolemeusza. Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego, Wyd. BN, Warszawa 2012, ss.22-35.