Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szaniawska Lucyna, "Geografia" Klaudiusza Ptolemeusza w redakcji Nicolausa Germanusa, rękopis BOZ 2, [w:] Świat Ptolemeusza. Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego, Wyd. BN, Warszawa 2012, ss.72-20.

Szaniawska Lucyna, "Geografia" Ptolemeusza i perypetie jej krakowskiego egzemplarza, Polski Przegląd Kartograficzny, 35, 3, 2003, s.207-213.

Szaniawska Lucyna, "Geografia" Ptolemeusza prekursorskim zbiorem danych przestrzennych, [w:] Bazy danych w kartografii, red. W. Żyszkowska, W. Spalka, Wyd. UWr, Wrocław 2009, ss.130-153.

Szaniawska Lucyna, Zasady opisu geograficznego i rysowania map w "Geografii" Ptolemeusza redagowanej przez Nicalausa Germanusa - rękopis BOZ 2, Studia Geohistorica, 1, 2013, s.57-80.