Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tymura Dorota, Socrates' philosophy as a divine service in Plato's 'Apology', Peitho. Examina Antiqua , 1(2), 2011, s.183-190, peitho.amu.edu.pl.