Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Massie Pascal, Philosophy and 'ataraxia' in Sextus Empiricus, Peitho. Examina Antiqua, 1(4), 2013, s.211-234, peitho.amu.edu.pl.