Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bigaj Jan, Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenie rzeczownika οὐσία, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.157-168.

Bigaj Jan, Poszukiwanie istoty rzeczy przed Arystotelesem, Heksis, 3-4(20-21), 1999, s.108-131, heksis.com.

Bigaj Jan, Znaczenie stylometrii Wincentego Lutosławskiego (1863-1954) dla metodologii badań filozoficznych i historycznych, Heksis, 3-4(20-21), 1999, s.22-29, heksis.com.