Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mikocki Tomasz, Antyczne pierwowzory fryzu w Sieni Gdańskiej, Porta Aurea, 1, 1993, s.251-267.

Mikocki Tomasz, Antyczne pierwowzory gdańskiego posągu Neptuna, Porta Aurea, 2, 1993, s.31-47.

Mikocki Tomasz, Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce (lata 1750-1830), Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.204.

Mikocki Tomasz, Polskie "odkrycie" architektury doryckiej w XVIII wieku, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury sztuki i kultury ofiarowane Adamawi Miłobędzkiemu, PWN, Warszawa 1988, ss.405-414.