Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kowecka Elżbieta, [Rec.] Wallis M., Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury, W-wa 1973, ss.155, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 22, 1974, 3, s.557-559.