Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rejman Zofia, Oświeceniowe lektury "Iliady". Homer w poetykach klasycystycznych, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, IBL PAN, Warszawa 2012, ss.269-294.

Rejman Zofia, Oświeceniowe lektury "Iliady". Topos Polska-Troja, [w:] Byle w ludziach światło było... Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, red. G. Zając, Wyd. Księg. Akad., ss.235-246.