Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jakubiak Krzysztof, Bunt Ardaszira I w Iranie w III w. n. e., [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.149-157.

Jakubiak Krzysztof, Ceremoniał królewski na dworze perskim okresu achemenidzkiego, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.167-176.

Jakubiak Krzysztof, Some remarks on the camel on Sasanian seals, Studies in Ancient Art and Civilization, 15, 2011, s.107-1158, www.academia.edu.