Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bodzek Jarosław, On the dating of the bronze issues of Tissaphernes, Studies in Ancient Art and Civilization, 16, 2012, s.105-118.

Bodzek Jarosław, Uwagi na temat portretu monetarnego w Licji końca V i połowy IV w. p.n.e., [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.111-134.