Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Podgórski Tomasz, A brief excursus on some royal portraits from the temple of Thotmes III at Deir et-Bahari, Studies in Ancient Art and Civilization, 15, 2011, s.101-105.

Podgórski Tomasz, Relacja faraon-Horus w egipskiej ikonografii królewskiej (od okresu archaicznego do końca Nowego Państwa), [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.31-39.