Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Balbuza Katarzyna, Idea Aeternitas w ideologii władzy cesarzy z dynastii flawijskiej, Antiquitas, 29, 2007, s.559-571.

Balbuza Katarzyna, [rec.] Makowiecka E., Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Wyd. UW, Warszawa 2010, ss. 216, Studia Europaea Gnesnensia, 3, 2011, s.303-313.

Balbuza Katarzyna, [rec.] Schumacher L., Niewolnictwo antyczne: dzień powszedni i los niewolnych, tłum. B. Mrozewicz, Wyd. Poznańskie, Poznań 2005, ss.346, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 67, 2007, s.159-162.