Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bronikowski K., [rec.] Witkowski S., Stosunek "Szachów" Kochanowskiego do poematu Vidy "Scacchia ludus". Osobna odb. z t.18 Rozpraw Wydz. Filologicznego Akad. Umiejęt. w Krakowie 1892, ss. 39, Eos, 1(1894), 2, s.174-177, www.wbp.poznan.pl.