Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jezienicki M., O szkole platońskiej czyli Akademii, jej organizacyi i działalności naukowej, Eos, 6(1900), 1, s.140-162, www.wbc.poznan.pl.

Jezienicki M., [rec.] Bartunek J., O chronologicznem następstwie dyalogów Platońskich: "Protagorasa", "Gorgiasa" i "Menona", na podstawie zestawienia odpowiednich punktów treści etycznej i metodologicznej. Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Rzeszowie za r. szk. 1896/7, ss.37, Eos, 4(1897), 2, s.223-225, www.wbc.poznan.pl.

Jezienicki M., [rec.] Hussowski M., Carmina. Pelczar ilustracje, Corpus poet. Pol. Lat. t.IV, Cracoviae 1894. ss.LV+118, Eos, 2(1895), 1, s.97-101.

Jezienicki M., [rec.] Swiba B., De Adelphis Terentianis. Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Jarosławiu za r. szk. 1897, ss.26, Eos, 4(1897), 2, s.216-218, www.wbp.poznan.pl.

Jezienicki M., [rec.] Tralka J., Socratis de diis eiusque daemonio opiniones quae fuerint. Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Stryju za r. szk. 1896, ss.15, Eos, 4(1897), 1, s.109-110, www.wbc.poznan.pl.