Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Danysz Antoni, Marceli Motty (1818-1898), Eos, 5(1898-1899), 2, s.207-215, www.wbc.poznan.pl.

Danysz Antoni, Pedagogika Arystotelesa, Eos, 10(1904), 1, s.42-56, www.wbc.poznan.pl.

Danysz Antoni, Plutarcha Πῶς δεῖ τὸν νεόν ποιημάτων ἀκούειν w świetle nowszej pedagogiki, Eos, 4(1897), 1, s.37-54, www.wbc.poznan.pl.

Danysz Antoni, [rec.] Sabat M., Lektura starożytnych klasyków w gimnazyach jako czynnik kształtujący i wychowawczy. Spraw. Dyr. c. k. gimn. w Stanisławowie za r. szk. 1896/97, ss.34, Eos, 4(1897), 2, s.226-228, www.wbc.poznan.pl.

Danysz Antoni, Św, Hieronim i św. Augustyn a literatura świecka, Eos, 6(1900), 1, s.92-112, www.wbc.poznan.pl.

Danysz Antoni, Teorya pedagogiczna Kwintyliana, Eos, 5(1898-1899), 2, s.169-186, www.wbc.poznan.pl.

Danysz Antoni, W sprawie podręczników do tłómaczenia z języka polskiego na łaciński dla wyższego gimnazyum, Eos, 10(1904), 1, s.83-88, www.wbc.poznan.pl.