Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Starczuk Jan, Ornament roślinny na Ara Pacis Augustae i jego rekonstrukcja, Przegląd Klasyczny, 3, 1937, 5-7, s.399-420.

Starczuk Jan, [rec.] Cybulski S., Bogowie i ludzie w sztuce greckiej i rzymskiej, Zeszyt I: Zeus w sztuce, Nakł. Salonu Malarzy Polskich, Kraków 1929, Kwartalnik Klasyczny, 3, 4, 1929, s.534-535, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Starczuk Jan, Technika malarstwa starożytnego, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, s.433-448.

Starczuk Jan, Technika malarstwa starożytnego II, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, 1, s.13-24.