Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Bernhard Maria Ludwika, Naśladownictwo waz greckich, Biuletyn Historii Sztuki, 4, 13(1951), s.194-203.

Bernhard Maria Ludwika (oprac.), Sztuka Grecji: Olimpia, Arkady, Warszawa 1980, ss.64, (Mała Encyklopedia Sztuki).

Bernhard Maria Ludwika, Zabytki starożytnej kultury materialnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 1954, 1-2, s.282-284.