Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Chrzanowski Ignacy, Przyczynki do krytyki tekstu autorów nowołacińskich (Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, zebrał Teodor Wierzbowski. T. I (1398-1600), s. XXIV+339+XXI, Warszawa 1900), Eos, 6(1900), 1, s.226-240, www.wbc.poznan.pl.

Chrzanowski Ignacy, [rec.] Heck K., Szymon Szymonowic (Simon Simonides), jego żywot i dzieła, Rozp. AU, Wydz. Filologiczny, t. 3 (s.188-345), t.37 (s.1-376), Kraków 1901-1903, Biblioteka Warszawska, 4(252), 1903, s.388-398.