Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Podwińska Zofia, [rec.] Emil Hachulski, Radlice z późnego okresu rzymskiego z Mogiły pow. Kraków, "Wiadomości Archeologiczne" t.XX, 1954, z.2, str.189-190, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 1954, 4, s.721-723.

Podwińska Zofia, [rec.] Heinz Kothe, Völkerkundliches zur Frage der neolitischen anbauformen in Europa, "Ethnogrphisch - archäologische Forschungen" t.I, Berlin 1953, s.28-73, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 1954, 3, s.501-505.