Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zawadzki Tadeusz, Pług koleśny w rolnictwie antycznym (Pliniusz, Hist. Nat., XVIII, 172), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 1954, 4, s.619-631.

Zawadzki Tadeusz, Rzym w krajach naddunajskich, [w:] Bieżuńska-Małowist I. (red.), Historia starożytna. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich z 1958 roku, Polskie Tow. Hist., Warszawa 1960, ss.77-86.