Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- #F# -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Faszcza Michał Norbert, Montesquieu a rzymska dyscyplina wojskowa: poglądy, interpretacje i źródła poznania, Zeszyty Prawnicze, 16, 1, 2016, s.27-57, czasopisma.uksw.edu.pl.

Faszcza Michał Norbert, [rec.] Sawiński P., Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e. - 68 n.e.), Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006, ss. 257, Res Historica, 42, 2016, s.407-413.

Faszcza Michał Norbert, "Służby medyczne" w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (I w. przed Chr.), Res Historica, 2014, 37, s.9-19.

Faszcza Michał Norbert, Wyobrażenia późnorepublikańskich centurionów i ich znaczenie dla badań nad wojskowością rzynską w I w. przed Chr., Res Historica, 40, 2015, s.11-40, journals.umcs.pl; www.academia.edu.