Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tabaczyński Stanisław, [rec.] Numizmatický Sbornik t.I. Historicky Ustav ČSAV. Numismaticka Komise, Praha 1953, str.134, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 1954, 4, s.783-791.