Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Herondas, Mimiamby (Kobiety w światyni Asklepiosa), Eos, 6(1900), 1, przeł. Józef Winkowski, s.32-36, www.wbc.poznan.pl.

Herondas, Mimy, przeł. Janina Ławińska-Tyszkowska, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1988, ss.84.