Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rodowicz Tomasz, Chorea - między Arystofanesem a Grotowskim. Chór w teatrze postdramatycznym, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 6, 2014, s.70-73.

Rodowicz Tomasz, Onou Orchesis - taniec osła. O pracy nad "Metamorfozami", Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-4(252-255), 55(2001), s.45-49, cyfrowaetnografia.pl.