Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kostrzewski Józef, Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w Gołęcinie w powiecie poznańskim wschodnim, Slavia Occidentalis, 5, 1926, s.281-366.

Kostrzewski Józef, Grodzisko w Jedwabnie w pow. toruńskim, Slavia Occidentalis, 10, 1931, s.244-273.

Kostrzewski Józef, Młodsza epoka kamienna w Polsce. (Z powodu pracy prof. L. Kozłowskiego), Wiadomości Archeologiczne, 9, 1924-1925, s.262-296.

Kostrzewski Józef, Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, Nakł. Księgarni M. Niemierkiewicza, Warszawa 1914, ss.221.

Kostrzewski Józef, Z mego życia: pamiętnik, ZN im. Ossilińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, ss.356.

Kostrzewski Józef, Związki między najmłodszą fazą kultury łużyckiej a kulturą grobów jamowych okresu późnolateńskiego, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 5, 1938, s.178-181.