Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Schächterówna Regina, Język łaciński w liceum (formy i warunki pracy w klasie I i II), Eos, 39, 1938, s.542-554, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Dąbrowski K., Golias M. (red.), Teksty łacińskie dla liceum humanistycznego i klasycznego, Wyd. Zakł. Nar. im. ossolińskich, Lwów 1937, Eos, 39, 1938, s.149-151, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Kowalski J., Golias M., Juvenis Romanus, czytanki łacińskie dla kl. II-ej gimnazjów ogólnokształcących, Nakł. Państwowego Wyd. Książek Szkolnych, Lwów 1938, Eos, 39, 1938, s.437-438, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Sinko T., Antologia klasyczna dla liceuów ogólnokształcących, Książnica Atlas 1937, Eos, 39, 1938, s.151-153, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Sinko T., Wypisy łacińskie dla I klasy liceów humanistycznych i klasycznych, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1938, Eos, 39, 1938, s.312-314, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Sinko T., Wypisy łacińskie dla II klasy liceum ogólnokształcącego, wydział humanistyczny i klasyczny, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1938, z. I, Wybór z dzieł Tacyta z dodatkiem historyków cesarstwa, z.Ia Wybór z dzieł Liwiusza z dodatkiem historyków późniejszych, z.II Proza historyczna i naukowa polsko-łacińska, Eos, 39, 1938, s.569-571, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Teksty łacińskie dla II klasy liceum humanistycznego i klasycznego, PWKS, Lwów 1938, Eos, 39, 1938, s.571-573.

Schächterówna Regina, [rec.] Teksty łacińskie dla liceum humanistycznego i klasycznego. Wyd. Zakł. Narod. im. Ossolińksich, Lwów, nr 2, 35, Eos, 39, 1938, s.434-436, www.wbc.poznan.pl.

Schächterówna Regina, [rec.] Wergiliusz, Eneida: teksty łacińskie dla liceum humanistycznego i klasycznego. Wyd. Zakł. Narod. im. Ossolińksich, Lwów, nr 8, 9, 10, 11, 12, Eos, 39, 1938, s.430-433, www.wbc.poznan.pl.