Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Ad Leuconoen (Carm. I, 11), Kwartalnik Klasyczny, 4, 3, 1930, przeł. Jerzy Rościszewski, s.360, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Bacchum in remontin (II księga, Oda XIX), [w:] Tuwim J., Wiersze wybrane, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1973, przeł. Julian Tuwim, ss.271-272.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Beatus Ille (Epod. 2), Filomata, 75, 1935, przeł. Helena Prądzyńska, s.183-185, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmen II 20, Nowy Filomata, 2, 19(2015), przeł. Agata Łuka, s.275.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina I 11, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Jerzy Rościszewski, s.414.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina (I 11 Do Leuconoi), Filomata, 1929, 4, przeł. Z. Sochoń, Z. Szczepański, s.182, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina I 26, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Jerzy Rościszewski, s.406.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina I 9, Filomata, 24, 1930, przeł. Laura Turteltaub, s.370, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina II 3, Filomata, 74, 1935, przeł. Paweł Bortnik, s.143, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina III, 12, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, przeł. Mieczysław Brożek, s.6.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina III 9. Donec gratus eram tibi, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Józef Rosenberg, s.406.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina IV 7, Filomata, 44, 1935, przeł. J. Reichler, s.142, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina (ks. I, 23), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Zofia Schallówna, s.184.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina (ks. I, 25), Kwartalnik Klasyczn, 5, 1931, przeł. Zofia Schallówna, s.193-194.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina (ks. I, 38), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Zofia Schallówna, s.194.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina (ks. I, 5), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Zofia Schallówna, s.184.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carmina (ks. II, 13), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Karol Dresdner, s.198.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Carpe diem ( C. I 11), Przegląd Klasyczny, 2, 1936, 7-8, przeł. Józef Birkenmajer, s.588, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Deliusza (Carmen II 3), Filomata, 439-440, 1996, przeł. Agnieszka Kotlińska, s.410-411.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Fauna (Carm. III 18), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Tadeusz Bocheński, s.11.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Leukonoe (Carmen I 11), Filomata, 439-440, 1996, przeł. Agnieszka Kotlińska, s.411-412.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Lydii (Carm. III 9), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Karol Dresdner, s.230.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Maecenasa (Carm. I, 1), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Józef Birkenmajer, s.188.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Merkurego, Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.206, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do okrętu (Carm. I 14), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Józef Birkenmajer, s.26.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Do Walgiusza (II 9), Kwartalnik Klasyczny, 2, 2, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.146, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Epoda VII, Filomata, 1929, 4, przeł. Zofia Golcówna, s.182, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus),, Epodon VII, Filomata, 435-436, 1996, przeł. Agnieszka Kotlińska, s.142-143.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Exegi monumentum (Carmina III 30), Filomata, 86, 1937, przeł. P. I. Słucki, s.236-237, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Exegi monumentum (Carmina III 30), Filomata, 85, 1936, przeł. Hanna Cierniakówna, s.189-190, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Nawrócony (C. II 16), Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.92, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), O sztuce rymotworczey Xięga do Pizonów, przeł. Onufry Korytyński, Warszawa 1795, ss.22.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda (I, 20), Kwartalnik Klasyczny, 3, 2, 1929, przeł. Roman Palmstein, s.178, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda I 9, Filomata, 1929, 5, przeł. Zygmunt Sachoń, Józef Szczepański, s.232, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda I 9, Filomata, 1929, 5, przeł. Nuna Bieleninówna, s.233, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda I 9 (porównaj "Filomata" nr 5, 1929, s. 232), Filomata, 7, 1919, przeł. B. Rajnerówna, s.91, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda I (księga IV), Tygodnik Wileński, 3, 70, 1817, przeł. Teodor Narbut, s.265-268.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda III 18, Filomata, 9, 1929, przeł. Karol Dudziak, s.180-181, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda IV (księga III), Tygodnik Wileński, 3, 60, 1817, przeł. Teodor Narbut, s.109-112.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda V (księga III), Tygodnik Wileński, 3, 58, 1817, przeł. Aleksander Żółkowski, s.94096.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Oda VII (księga II), Tygodnik Wileński, 3, 76, 1817, przeł. S. Trembecki, s.378-379.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Ody, Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski, 2, 4, 1822, przeł. L. Osiński, s.229.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Persicos odi puer (Carmina I 38), Filomata, 86, 1937, przeł. Rynia Gogut, s.235-236, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Pieśni wszystkie, tom 1, przeł. Adam Naruszewicz, Antoni Wiśniewski, Celestyn Kaliszewski, Fabian Sakowicz, Fabian Szaniawski, Franciszek Kniaźnin, Jan Czyż, Jan Kochanowski, Józef Koblański, Józef Miączyński, Józef Epifani Minasowicz, Michał Kończa, Onufry Korytyński, Piotr Krukowiecki, Samuel Twardowski, Wespazjan Kochowski, Druk. M. Grölla, Warszawa 1773, ss.XVI+320.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Pieśni wszystkie, tom 2, Nakł. M. Grölla, Warszawa 1773, ss.336.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Pieśni (wybór), Biblioteka Warszawska, 2(106), 1967, przeł. Lucyan Siemieński, s.432-447.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Poezja (wybór), Biblioteka Warszawska, 2(70), 1858, s.1-57.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Powitanie przyjaciela, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Hieronim Morstin, s.218.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Quem tu, Melpomene (IV księga, Oda III), [w:] Tuwim J., Wiersze wybrane, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1973, przeł. Julian Tuwim, ss.272-273.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Rada (C. I 11), Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, przeł. Tadeusz Bocheński, s.31, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Rozwaga (Carmina II 3), Filomata, 75, 1935, przeł. Bronisław Dudek, s.181, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Sermonum (ks. I, 9), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Józef Birkenmajer, s.56-58.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Tu ne quaesieris... (Carmina I 11), Filomata, 86, 1937, przeł. Janusz Juniewicz, s.236, www.wbc.poznan.pl.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Vides ut alta stet (I księga, Oda IX), [w:] Tuwim J., Wiersze wybrane, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1973, przeł. Julian Tuwim, ss.269-270.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), W święto Saturnaliów. Księga II, satyra VII, Biblioteka Warszawska, 4(180), 1885, przeł. Felicyan, s.317-322.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Wezwanie (Carm. I 21), Kwartalnik Klasyczny, 3, 3, 1929, przeł. Tadeusz Bocheński, s.328, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Wiersze. Epodon, przeł. Jan Libicki, Druk. F. Cezárego, Kraków 1647, ss.128.

Horacy (Quintus Horatius Flaccus), Zbawca (Carm. I 2), Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Tadeusz Bocheński, s.12.