Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Herrick Robert, Anakreontyk, [w:] Herrick R., 77 wierszy, Wyd. Arka, Kraków 1992, przeł. Stanisław Barańczak, ss.148-147.

Herrick Robert, Do Elektry, [w:] Herrick R., 77 wierszy, Wyd. Arka, Kraków 1992, przeł. Stanisław Barańczak, ss.59.