Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kunisz Andrzej, Drachmy licyjskie i pontyjskie w obiegu monetarnym na europejskich obszarach Cesarstwa Rzymskiego, Historia i Współczesność, 5, 1979, s.65-93.

Kunisz Andrzej, Historyk Kluwiusz Rufus a powstanie Klodiusza Macera w Afryce w 68 roku n.e., Historia i Współczesność, 6, 1982, s.31-44.

Kunisz Andrzej, Kryzys III wieku a mennictwo lokalne we wschodnich prowincjach imperium, Antiquitas, 21, 1995, s.121-136.

Kunisz Andrzej, La monnaie et les camps des légionnaires romains le long du bas Danube aux Ier, IIème et IIIème siecles: l'example de Novae, Litterae Numismaticae Vindobonenses, 4, 1992, s.107-114.

Kunisz Andrzej, Mennictwo cesarstwa rzymskiego, Wyd. PTAiN, Warszawa 1973, ss.38, (Biblioteczka ).

Kunisz Andrzej, Pełnowartościowość a kredytowy charakter pieniądza w państwie rzymskim (wybrane zagadnienia), Historia i Współczesność, 5, 1979, s.7-43.

Kunisz Andrzej, [rec.] Franziska Dick, Der Schatzfund von Baldersdorf, BH Spittal am Drau, Klagenfurt 1976, Wiadomości Numizmatyczne, 22, 1978, 1(83), s.58-60.

Kunisz Andrzej, Rola źródeł numizmatycznych w badaniach nad ideologią i propagandą w państwie rzymskim, [w:] Rzym antyczny: polityka i pieniądz, red. A. Kunisz, Wyd. UŚ, Katowice 1993, ss.54-67.