Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szymborska Wisława, A Byzantine mosaic, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.47-49.

Szymborska Wisława, A moment in Troy, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.12-14.

Szymborska Wisława, A soliloquy for Cassandra, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.45-46.

Szymborska Wisława, Atlantyda, [w:] Szymborska W., Poezje, Wyd. , ss.40-41.

Szymborska Wisława, Chwila w Troi, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.67-68.

Szymborska Wisława, Fetysz płodności z paleolitu, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.153-154.

Szymborska Wisława, Głosy, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.168-169.

Szymborska Wisława, Grecki posąg, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.397-398.

Szymborska Wisława, Labirynt, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.392-394.

Szymborska Wisława, Monolog dla Kasandra, [w:] Godlewska K. (oprac.), Strofy kobiet o kobietach. Antologia, , ss.215-216.

Szymborska Wisława, Monolog dla Kasandry, [w:] Szymborska W., Poezje, Wyd. , ss.115-116.

Szymborska Wisława, Mozaika bizantyjska, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.134-136.

Szymborska Wisława, Nad Styksem, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.236-237.

Szymborska Wisława, Nic dwa razy, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.28-29.

Szymborska Wisława, Nothing twice, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.6-7.

Szymborska Wisława, On the banks of the Styx, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.125-126.

Szymborska Wisława, Palaeolithic fertility fetish, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.58-59.

Szymborska Wisława, Platon, czyli dlaczego, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.339-340.

Szymborska Wisława, Spis ludności, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.130-131.

Szymborska Wisława, Voices, [w:] Szymborska W., View with a grain od sand. Selected poems translated from the Polish by S. Barańczak and C. Cavanagh, Faber and faber 1993, przeł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh, ss.69-70.

Szymborska Wisława, W rzece Heraklita, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.105.

Szymborska Wisława, Wszystkie lektury nadobowiązkowe, Wyd. Znak, Kraków 2015, ss.847.

Szymborska Wisława, Wywiad z Atropos, [w:] Szymborska W., Wiersze wybrane, Wyd. a5, Kraków 2010, ss.387-389.