Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Press Ludwika, Heinrich Schliemann in Polish writings, [w:] Modus in rebus: Gedenkschrift für Wolfgang Schindler, herausg. D. Rösler, V. Stürmer, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1995, ss.35-41.

Press Ludwika, Knossos wczoraj i dziś, Mówią Wieki, 12(36), 1960, 3, s.6-11.

Press Ludwika, O sztuce leczenia w kulturze egejskiej, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.77-86.

Press Ludwika, Rzymskie szpitale legionowe, Antiquitas, 14, 1988, s.239-255.

Press Ludwika, Willa Hadriana, Mówią Wieki, 11(107), 1966, 9, s.14-19.