Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Szulczyk Jerzy, Niewolnicy i wyzwoleńcy w testamencie tzw. bogatego Lingona, Dazumiusza i innych, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.201-206.

Szulczyk Jerzy, Problemy wyżywienia armii rzymskiej w wojnach domowych I w.p.n.e. na obszarze Italii, Antiquitas, 14, 1988, s.295-305.

Szulczyk Jerzy, Z badań nad dziejami powstania Spartakusa, Antiquitas, 16, 1992, s.155-163.