Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Junkiert Maciej, O przemianach tradycji antycznej i ich odniesieniach do historyzmu na przykładzie recepcji Plutarcha (z Norwidem w tle), Studia Norwidiana, 33, 2015, s.109-130.

Junkiert Maciej, Pamięć o Grecji. Różne oblicza Epimenidesa, [w:] Filhellenim w Polsce. Wybrane tematy, red. M. Borowska i in., Wyd. UW, Warszawa 2012, ss.225-234.