Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mikołajczak Aleksander Wojciech, Cezara wojna galijska, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996, ss.72, (Biblioteka Rzymska. Antyczne Dziedzictwo Europy).

Mikołajczak Aleksander Wojciech, Kaźmierczak Marek, Kategorie czasu w recepcji tekstów antycznych, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 15, 2003, s.91-104.

Mikołajczak Aleksander Wojciech, Ku cyfrowym metamorfozom. Tradycja antyczna w cyberprzestrzeni, Przestrzenie Teorii, 2, 2003, s.159-178.

Mikołajczak Aleksander Wojciech, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005, ss.341.

Mikołajczak Aleksander Wojciech, Łacińska tożsamość Słowiańszczyzny, [w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, ss.9-15.