Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Chmielarz Małgorzata, Między igraszką a hazardem. Gra w kości w starożytnej Grecji i Rzymie, [w:] Jeszke J. (red.), Sztuka w kulturze, Wyd. UAM, Poznań-Kalisz 2011, ss.136-150.