Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Słobodnik Włodzimierz, Iliada, [w:] Słobodnik W., Wybór wierszy, PIW, Warszawa 1971, ss.21.

Słobodnik Włodzimierz, Leda, [w:] Słobodnik W., Wybór wierszy, PIW, Warszawa 1971, ss.22.

Słobodnik Włodzimierz, O czytaniu, [w:] Jakubowski J. Z. (oprac.), Wiersze o książkach, Czytelnik 1944-1964, ss.49.