Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Taterka Filip, Ancient Egyptian royal cryptography in the Ramesside period, [w:] Zadka M. et alii (red.), Antropologia komunikacji od starożytności do współczesności, PAN, Wrocław 2015, ss.71-89, docplayer.pl.