Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Olszewski Bogułsław, Substancje psychoaktywne a ewolucja komunikacji symbolicznej w paleolicie i współczesności, [w:] Zadka M. et alii (red.), Antropologia komunikacji od starożytności do współczesności, PAN, Wrocław 2015, ss.159-172, docplayer.pl.