Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ochał-Czarnowicz Agnieszka, Czarnowicz Marcin, Bogacenie się mieszkańców Tell el-Farcha poprzez handel z Palestyną, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.23-30.

Ochał-Czarnowicz Agnieszka, The cult of heroes reflected on mosaic pavements, Studies in Ancient Art and Civilization, 15, 2011, s.235-246.