Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kubiak Przemysław, Stan nietrzeźwości jako "afekt" w rzymskim prawie karnym?, Zeszyty Prawnicze, 15, 1, 2015, s.33-52, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl.