Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Keats John, Do Homera, Literatura na Świecie, 9-10(494-495), 2012, przeł. Agnieszka Fulińska, s.143.

Keats John, Na pierwsze zapoznanie się z Homerem na przekładzie Chapmana, [w:] Barańczak St. (oprac.), Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy. 125 poetów anglojęzycznych. z 8 stuleci, Wyd. Znak, Kraków 1993, przeł. Stanisław Barańczak, ss.306.

Keats John, Oda do Psyche, Literatura na Świecie, 9-10(494-495), 2012, przeł. Adam Pomorski, s.75-77.

Keats John, Oda do urny greckiej, [w:] Barańczak St. (oprac.), Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy. 125 poetów anglojęzycznych. z 8 stuleci, Wyd. Znak, Kraków 1993, przeł. Stanisław Barańczak, ss.313-314.

Keats John, Oda do urny greckiej, Literatura na Świecie, 9-10(494-495), 2012, przeł. Agnieszka Fulińska, s.150-151.