Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pawlak Małgorzata, Les prospections archéologiques de l'Univesitéde Wrocław dans la Péninsule du Sallentin, Antiquitas, 25, 2001, s.129-145.

Pawlak Małgorzata, Niewolnicy prywatni jako służba domowa w prowincjach afrykańskich, Antiquitas, 24, 1999, s.41-55.

Pawlak Małgorzata, Przyczynek do obrazu elit południowoapulijskich, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.51-58, apcz.pl.

Pawlak Małgorzata, The pagan cults of slaves and freedmen in Roman Africa, Antiquitas, 18, 1993, s.175-181.

Pawlak Małgorzata, Vernae w Afryce rzymskiej, Antiquitas, 16, 1992, s.107-121.